Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Welsh

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni

 Saesneg
Bydd galwadau o linell dir yn cael ei Codir cyfraddau lleol yn dibynnu ar eich darparwr gwasanaeth. Bydd galwadau o ffonau symudol gostio gryn dipyn yn fwy.

Prif Swyddfa

PO Box 92, Merthyr Tudful, CF47 7BR

DX 53414 Merthyr Tudful 
E-bost: sales@swiftcredit.co.uk (ymholiadau gwerthiant yn unig)

Swyddfa Gofrestredig

Rutland House 
8fed Llawr 
148 Edmund Street 
Birmingham 
2JR B3

Cyfrif Ymholiadau Ynadon

Ffôn: 0333 320 2533  
Cofiwch gynnwys eich rhif cyfrif 11 digid ar bob gohebiaeth. 
E-bost: swift@swiftcredit.co.uk

 

Ymholiadau Cyfrif Arall

 

Ffôn: 0333 320 2533 
Cofiwch gynnwys eich rhif cyfrif 11 digid ar bob gohebiaeth. 
E-bost: accountqueries@swiftcredit.co.uk

 

Ymholiadau Cyfryngau

Gall unrhyw equiries gan y cyfryngau yn cael eu cyfeirio atom ni yn y ffyrdd canlynol:

E-bost: media@swiftcredit.co.uk

Ffôn: 0333 320 2533

Swift Credit Services Ltd,
PO Box 92,
Merthyr Tydfil
CF47 7BR